அம்மாவின் பிரா ஜட்டி

(Ammavin Bra Jatti)

p.peter 2015-09-02 Comments

This story is part of a series:

amma jatti இது என்னுடைய் 6ர் நானும் உங்கலை பொல் தான் இந்த தலத்தில் பலான கதைகலை படிபதின் முலம் அம்மா காம ஆசை உண்டாகும்.

ஆனால் இது இயர்கை மாரன விசயம் என்டு என்னுடய்ய வக்கிரத்தை கட்டிபடுத்தி கொல்வேன். என் அப்பா வேலி நாட்டில் நல்ல வேலையில் இருக்கிரார். வருடத்திர்க்கு ஒரு முரை வந்து சேல்வார். நானும் m.b.a வரை படித்து இருக்கிரேன், ஆனால் வேலை இல்லாத பட்டாதாரி. விட்டிர்க்கு ஒரு பில்லை காசுக்கும் பிரச்சனை இல்லை. எனவே விட்டில் என்னை வேலைக்கு பொய் தான் ஆக வேண்டும் என்டு சொன்னதில்லை.

எண்டைக்கும் பொல ஆன்டும் உரை சுட்டி வந்தேன் என்னுடய் கல்லுரி நன்பன்பனை ஒரு டி கடையில் பார்த்தேன். மச்சான் எப்படி இருக்க , எண்டு அவனை கட்டி தலுவினேன். ஒரு டி யீல் எங்கல் கல்லுரி கால நினைவுகலை ப்கிர்ந்து கொண்டோம். மச்சான் எங்க டா வந்த என்டு கேட்டேன், m.b.a முடித்தவுடன் எனக்கு நல்ல் வேலை கிடைத்திலா மச்சி. Marketin area , அதுலா எனக்கு female inner dress marketing sales manger என்டான்.

இன்னிக்கி இந்த உரில் வேலை டா இங்க தான் 1 வாரம் இருக்கனும் எண்டான், மச்சான் எங்க தங்கி இருக்க,அவன் இனி தான் ரும் பார்கனும் டா ,நான் உடனே என்னோட விட்டுக்கு வா டா அங்க வந்து தங்கு ,அவன் சரி டா ,வா போகலாம் என்டு அவனை என் விட்டிர்க்கு குட்டி சேன்டேன். விட்டின் calling bell அடிக்க, என் அம்மா வந்து துரந்தால்.

நான் என் அம்மாவிடம் அம்மா இதான் என்னுடைய் M.B.A நன்பன் ஜுலியன் என்டேன். அம்மா அன்போடு வரவேட்டால், அவன் அம்மாவிடம் நிங்க பிட்டர் அம்மா நி சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ,அவன் அக்கா மாதிரி இருக்கிங்க என்டான்,அம்மாவும் சிரித்தால்,,,நானும் அவர்கலோடு சேர்ந்து சிரித்தேன்.

அவன் என்னுடன் சேர்ந்து தங்கினான்,,அம்மாவுடம் சகஜமாக பலகினான் ,ஆனால் ஒரு வாரம் அவன் என்னுடய் விட்டில் இல்லை காரனம் அவனுடைய sales target , 5 நாட்கல் தல்லி அவனுடைய் வேலை பாரம் குரைந்த்து, ஒரு நால் இரவு அம்மா எங்கலுக்கு dinner எடுத்து வைத்தால், அந்த நேரம் அம்மாவின் saree விலகி வலது முலை எங்கலுக்கு காட்சி அலித்த்து,

நானும் என் நன்பனும் அதை முரைத்து பார்த்தொம் அவன் என்னையும் நான் அவனையும் பார்த்தோம், உடனே அவன் பார்வை சரி சேய்தான் நானும் சரி சேய்தேன், நான் படுக்கும் பொது bathroom பொனேன் என் நான்பன் என் அம்மாவுன் பிரவை கையில் வைத்து கொண்டு ,வேகமாக கை அடித்து கொண்டு இருந்தான், மச்சான் என்ன டா பன்னுர அவன் என்னை பார்த்தும் பிரவை கிலே பொட்டு விட்டான்,,,நான் அங்க இருந்து வந்து விட்டேன்.

என் ரும் வந்த் என் நன்பன் sorry da sorry da,,மச்சான் உங்க அம்மா ரொம்ப அலகு, அதான் என்னால் கட்டு படுத்த முடியல ,,, எனக்கு அவன் சொன்னது துக்கி வாரி பொட்ட்து, ஆனால் ஒரு கிலு கிலு கிலுப்பை எர்படுத்தியது, அவன் சொன்னதை கேட்டு நான் சிரித்தேன்,நான் சிரித்த்தை வைத்து என் நன்பன் இன்னும் அதிகமாக என் அம்மாவின் அலைகை புகல்ந்து தல்லினான்.

மச்சான் நி மட்டும் என் FRIEND இல்லை நா உன் அம்மா வா மடக்கி ஒத்து இருப்பேன் டா எண்டான், எனக்கு கொபம் வந்தாலும், என் மனம் காம கிருக்கில் தல்லாடியது. உடனே நான் சொன்னேன், உனக்கு TALAENT இருந்தா நி என்னோட அம்மா வா மடக்கி ஒத்துக்கோ ,ஆனால் நி சேய்யும் போது நான் அதை மரைந்து இருந்து பார்பேன். அவனும் சரி என்டு தலை ஆட்டினான். மச்சான் அம்மாவ எப்படி மடக்கு வா டா என்டு நான் கேட்டேன்.

அவன் சிரித்து கொண்டே சொன்னான், Actually my marketing area is LADIES BRA and JUTTY seller டா ,எண்டான், நாலைக்கு அம்மாக்கு பிரா & ஜட்டி sell பன்னுரேன், அப்போம் அம்மாவா மடக்கி ஒக்க try பன்னுவேன் டா, எண்டான்
என் மனதுக்குல் சந்தோஷம் ,என் அம்மா என் நன்பனோடு ஒல் வாங்க போகின்டால், இதில் என்ன தப்பு நான் ஒத்தா தான் இயர்க்கை மாரான விசயம், வேரு ஒரு ஆன் என் அம்மாவ அவ சம்மத்த்தோடு ஒக்கும் பொது பிரச்சனையே இல்லை என்டு என் மனதுக்கு ஆருதல் குரினேன்.

என் நன்பன் ரோம்ப thanks டா அம்மா ஒக்க சம்மதம் சொன்னது, என்டு என்னை கட்டி தலுவினான். மச்சான் இப்போம் உன்னோட அம்மா என்ன சேய்வா, நான் துங்கு வா டா,அப்பொம் வா டா, எதாது seen பார்க்கலாம்,, டேய் வேண்டாம் டா பிரச்சனை ஆச்சி நா, எல்லாம் கேட்டு பொய்டும் டா என்டு அவனை தடுத்தேன்.

அம்மா நல்ல துங்க தான் சேய்வா, அவா துக்கம் கலச்சினா நாம வந்துரலாம் டா, என்டான் , நானும் பயத்தொடு தலை ஆட்டினேன். புனை பொல் அம்மாவின் அரைக்கு 2 பேரும் சேன்டோம், அம்மா எப்போதும் ligt பொட்டு தான் துங்குவால், அந்த வேலிச்சத்தில் அம்மாவின் துனி விலகி தொப்புல் குலியை அலகாக காட்டியது.

என் நன்பனும் நானும் அதை பார்த்து நிலை குலைந்தொம் ,என் நன்பன் அவன் துனி எல்லாம் கலத்து முலு நிர்வானம் ஆனான், எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்த்து, இப்படி எல்லாம் நடக்கும் என்டு நான் கனவில் குட நினைத்த்து இல்லை, அவன் அம்மாவின் தொப்பில் குலியீல் விரல் விட்டான்.

அவன் சுண்டு விரல் அம்மா தொப்பில் குல் அலகாக சேன்டு வந்த்த்து, அம்மாவின் சேலையை விலக்கி ஒரு முலையை மேதுவாக கையில் பிடித்தான். அதை பார்த்த எனக்கு சுன்னியில் இருந்து தன்னி வருவது பொல இருந்த்து. அவன் சுன்னியை கையில் பிடித்து வேகமாக ஆட்டினான், அவன் சுன்னி தன்னியை அம்மாவின் தொப்பில் விட்டான்,,அதை அவன் துடைக்கும் பொது அம்மா அசைந்தால்,இனி அங்கு இருதால் மாட்டி விடுவேம் எண்டு அவனை நான் என் அரைக்கு குட்டி வந்தேன்.

அவன் என் சுன்னியை பார்த்து, என்ன டா high mood இருக்கியா, என்டான்,நான் ஆமா மச்சான், நாலைக்கு மட்டும் எல்லா சரியா நடந்தா,,இன்னும் என் தம்பி எலும்பிடுவான், டா மச்சான் உன் சுன்னிய சப்பி விடவா என்டான்.

எனக்கு gay பிடிகாது டா,,,அவன் நி ஒன்னும் சேய்ய வேண்டாம் நான் சப்புரேன், எண்டு என் சுன்னியை எடுத்து வேகமாக் சப்பினான்,,என் தன்னியை அவன் வாயில் கொட்டினேன். இருவரும் பல கனவுகலோட்டு துங்கினோம்.

காலையில் எலும்ப்பி நான் என் நன்பனிடம் சொன்னேன். நான் இனி room விட்டு வேலியே வர மாட்டேன், அம்மா கேட்டால், அவன் ஒரு வேலையா வேலியே பொனான் சொல்லிரு எண்டேன். காலை ஒரு 10 மனிக்கு அம்மா t.v பொட்டால், என் நன்பன் தன் வேலையை சேய்ய் துடங்கினான்.

Hi aunty, எண்டா ஜுலியா வேலை இல்லையா? அவன் இல்ல அம்மா இன்னைக்கு இங்க தான் வேலை, ஒ ஒ,, சரி அவன எங்கடா? அவனா அம்மா அவன் காலையில் எதோ வேலை நி சொல்லி பொய்ட்டான். சரி டா ஜுலியா நி என்ன வேலை பன்னுரா? நான I am marketing, ladie bra juty ,ஒ அப்படியாடா?

இந்த area business எப்படி டா? Super அண்டி இன்னும் ஒரு விடு பொய்ட்டா target மேல பன்னிருவேன், ஒ அப்படியா,, அண்டி நா ஒன்னு சொன்னா தப்பா எடுக்க குடாது, சொல்லுடா என்ன, இல்லை அண்டி bathroom உங்க பிரா எல்லாம் பார்த்தேன்.எல்லாம் old model நான் உங்கலுக்கு new model தரவா?

Comments

Scroll To Top