என் நண்பனும் நானும் – 4

(Tamil Kama Stories - En Nanbanum Naanum 4)

Raja 2014-03-23 Comments

Tamil Kama Stories – kumar kaill oil eduthu vanthan.enakku purinthathu.oil pottu KUNDILA VEDAP PORAAN.entru.konjam poruda. muthala naan SUNNIYA UUMPAREN enten.sari sellam.entran.naan dai,vaada podaa,entru solla kumar ennai sellam,sellam entru solla santhosamaga erunthathu.kumar SUNNI THONGIK KONDU ERUNTHATHU.ennada thongi pochi entren.neethan teambarakkanum entran.kattiliil paduda.paduththan,avan mugathile erunthu muththam koduththu aappadiye kele erangi marbil kaiyal

(நீங்களும் உங்கள் கதையை எங்களுடன் பகிருந்து கொள்ளுங்கள் . எங்கள் தளத்தில் பதிவு(Register)செய்து உங்கள் கதையை எழுதவும்) . தயவு செய்து பெரிய கதையாக எழுதவும் . கதையை இங்கும் அனுப்பலாம் : [email protected]

இந்த கதையை எழுதியவர் : kamal durai

1

pesaithen.eru kaiyai marbai peduththu pisainthu konde pall kudiththen.lesaga marbai kadiththen.avan aaaa aaaa aaaa entru munanginan.appadiye kelerangi thopilai naakkalll nakkineen.avan kattiliill neliinththan.appadiye keele vanthu SUUNNIYA SUTHI en mugaththal varudineen.avan aaaa aaaa aahhha kamal suupaardaaa suupaarrdaaa i love you. i love you daaaa sellam entran.enakku ennum vegam vanththathu.avan kottaiya muukalaal vaasam pediththuk konde naakkaal nakkineen.sappineen.uthattal kadiththen.aahha aahhaa KAMALU KAMALU entru mungikkonde erunththan.SUNNI 90 il naan en uthattal SUNNInuniyai mutam koduththuk konde nakkineen.nuneth tholai ullle thalle thamarai mottai suvaththen.mottukku keela ulla vellaiyaga erunththathu.athium naakkal nakki suvaiththen.lesaga salt erunththathu.appadiye mulungineen.SUNNIYA2kailaum petiththupathi SUNNIYA vaila vaithu suvaththen.kaiyai eduththu vettu kundiya kaikallal pesanththu konde SUNNIYA en vaill vaiyththu thalaiyai aatteneen. aappaa.EN THONDI PATHI vari ponathu.kumaro aahha aahhaa kamalu kamalu entru munangik konde kaalaium udampaium neleththan.SUNNI NANG NANG ENTRU EN THONDAIIL KUTHTHIYA
YATHU.naan mm mm mm entren.naan veri vanththavan poll kumar kundiyai pesaiththu kondde nalla ummbineen.thalai aatti aatti mm mmmm entru nalla ummba daai kanji varap pokuththu entran.naan SUNNIYAI EN THONDIELA VAITHTHU ERUNTHTHEN.KANJI EN THONDIIL SEETH SEETH ENTRU ULLE PONATHTHU.EPPA ENNAAA SUGAAM EENNAA SUGAM.NAAN SUNNIYAI APPADIYE VAAILLA VAITHTHU ERUNTHTHEN.eethammaga SUNNIYAI ummbineen.SUNNI SURINGIYATHU.SUNNIYAI SAPU SAPPUNU.SAPPIK KONDE ERUNTHTHEN.SUNNI nantraga suringa pin vaaiaai eduththen.ennai appadiye eluththu nanji meel padukka vaiththu uthattotu uthadu vaiththu muththamaaga koduththaan.daai kamalu eppati enakku sugaththai koduppaai entru neenaikkave eillai.enn sellam.kattilel lerunththu elunththu suvaril sainththapati ennai madiil saiiththu padukka vaiththan.2 kaigallal en maarbai ethamaga pesainththan.eruvarum kaathalargal bool saiththu erunththom.dai kumaaru un SUNNI NALLA ERUKKUDA ENTREN.seriththan.naansellamaga ennum ennai SUNNIYALA KUTHTHUDA ENTREN.engge?vaiilla vendaam.KUNDIILA KUTHTHUTA.sari sellam SUNNIYA ELLUPPU ENTRAN.sereil [naarkkali] ukkar entren.serail kaal neetti ukkarnththan.naan sariin keele kaal neetti ukkarnththu KUMAR SUNNIIEM KOTTAIEM THONGGUM PADI AMARA SEITHEN.KUMARIN KUNDI PIN

2

PAGUTHIYAI THADAVIK KONDE en mugaththal thalaiyai suththi vaasam pethiththen.APPATHTHAN ENAKKU UUMMBARA AASAI VARUM.VAASAM NALLA ERUNTHTHATHU.oru kaiyal kundiyai thadavik konde ennoru kaiyal kundi en oottai el veralai vettu aateneen.vaayal SUNNIYAI THALAIYAI AATTI AATTI UMMBINEEN.kunjam kunjamaga tembar aanathu.kanjam eruda kamal MOOTHTHIRAM VARUTHU entran.enakko nalla moodu.eppantha tembar aahuthu.veda manaseilai.EN VAAILA ERU ENTRU SOLLI THAMARAI MOTTAI VAAIL VAITHTHUK KONTREN.sarrrrr entru vaiela ernththan.avan erukka erkka nalla kudiththen.kadisei il vettu vettu erunththan.athu en meil thonthai il sudaga pattu ulle ponathu.moothiram sudaga lesa saltaga erunththathu.DAI KAMAL NEETHAN GAY SEXLA NO1 entran.ENAKKU PERUMAIYAGA ERUNTHTHATHU.oru kaiyal NUNETH THOLAI PINNUKKUTH THALLI VAI VAITHU SAPPENEEN.ROSE NERATHTHIL ALAGAGA ERUNTHTHATHU.naan vaai vaithtuummba isss hhaa entru eduppai aatinaan.kamal pothum pothum entru en thalaiyai petiththu melum kelum aatinaan.sunni temparagi en thondiil ediththathathu.dai kumaru eppa en kundila kuththudannu naan kattil meal kuppurap paduththen.en kaalai veriththu vaiththen.en kundiyai nakkinaan.kundien oottaila naakkai vettu nakkinaan.sugama erunththathu.SUNNIYAL KUNDI OOTTAIL VAITHU THALLINAAN.AAAAA..NU SATHTHAM.POTTEN.SORRYDA ERUNNU SOLLI OIL EDUTHTHU OOTTAIIL THADAVE VETTAAN.SUNNIYA METHUVA UILLE VETTAAN.LESAGA VALITHTHATHU.ISSS METHUVA UDUDUDA ENTREN.THAMARAI MOTTU UILLE POONATHU.METHUVA KUNDIYA AATTINAAN.LESA VALIYTHTHALUM SUGAMA ERUNTHTHATHU.KONJAM KONJAMA THLLINAAN.MULUVATHUM UILLE POONATHU.KUNDI VALITHTHATHU.AAHHAA HHAA NNU MUNAGGINEEN.ENNADA EDUTHTHU VEDAVA?VENDAAM.KONJANEERAM APPADIYE NELLUDANNU SONNEAN.SARI EPPOO AATTUDANNEEN.AAHHAA ENNA SUGAM THERIMAA. SUUPPAARRAA ERUNTHTHATHU.NAAN OUVARU KUTHTHUKKUM AAA AAAA AAAA NNU MUNAGGINEEN.KUNDILA KUTHTHURATHU EN THONDAILA KUTHTHUVATHU BOOL ERUNTHTHATHU.KAAMATHTHIL METHAPPATHU BOOL ERUNTHTHATHU.kumaru meele paduththu sidannu sonneen.muthugil paduthuk konde kundiya aati aatti kuthinaan.appadiye en thalaiya lesa thiruppeneen.uthattodu uthadu vaiththu muththam koduththan.nang nangu kuththa kuththa 15nemidam

3

kuththinaan.dai kamalu kanji varap poguthanaan.vaila kududanu sonneen.veliye uruveenaan.aappaa valiththathu.appadiye keele ukkarnththu kondeen.SUNNIYA VAAILA VAITHTHU KUTHTHINAAN.PAATHI THONDAILA POEE ETETHTHATHU.KANJI SAR SAR NNU THONDAILA PAANJATHU.APPADIYE VAILA VAITHTHU KUNEJJE PADUTHTHUK KONTRAAN.NAAN SUNNIYA SAPPU SAPPUNU SAPPINEEN.APPADIYE SUNNI SENNATHANATHU.NAAN EN MUGATHTHAL SUNNI PAKUTHIYAI VAASAM PETITHTHU ELAPPAREENEN.2 perum kattelil appadiye padththu elap parinoom.kumar 2 cigarat eduththu avane paththa vaiththu koduthtan.2 perum tham adethuk konde oruvari oruvar parththu seriththuk kondoom.TIME PARTHTHEN TIME 1.00AM.2 PERUM MARUPAIUM SERITHTHOM.WHY?9.00P.M TO1.00A.M 4 MANI NEERAM.ERUVARUM THARAIIL PADUTHTHE THOGGINOOM.THOTARUM Koothi Nondum Tamil Kama Stories

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top